Изберете страница
График за есенната дезинфекция на водоснабдителните групи на “В и К” ЕООД – Видин за 2021 г.
                    
I.РАЙОН ВИДИН
1. Група СЛАНОТРЪН – ВИДИН   
ПС Сланотрън- КР-1,2,3,416,17.10.2021
ПС Видин – Кос ШК – 1,2,3,4,5 и ВК Видин-Кос16,17.10.2021
1. ХИДРОФОРИ – ВИДИН16,17.10.2021
2. Група БУКОВЕЦ          
ПС Буковец и НР Буковец5.10.2021
3. Група БЯЛА РАДА-ПЕШАКОВО-Г.МАРИНОВО-ДРУЖБА 
ПС Вила пчела и НР Бела Рада12.10.2021
НР Бела рада ВЗ и НЗ12.10.2021
НР Пешаково и НР Дружба13.10.2021
5. Група ГРАДЕЦ – ДИНКОВИЦА
НР Градец Динковица16.10.2021
5. Група МАЙОР УЗУНОВО                                                                     
ПС Майор Узуново и НР Майор Узуново17.10.2021
6. Група ГЪМЗОВО – ВИНАРОВО
НР Плакудер16.10.2021
II.РАЙОН БРЕГОВО
1. Група ЯСЕН – ФЛОРЕНТИН
ПС Ясен и НР Флорентин5.10.2021
1. гр. БРЕГОВО
ПС Брегово1, ПС Брегово 3 и ВК Брегово6.10.2021
2. Група НОВО СЕЛО
ПС Ново село и НР Ново село7.10.2021
3. Група КОСОВО – РАКИТНИЦА-ДEЛЕЙНА
ПС Косово 1 и ПС Косово 212,13.10.2021
НР Ракитница13.10.2021
ИР и НР Делейна13.10.2021
5. Група ГЪМЗОВО-ВИНАРОВО
ИР Гъмзово и НР Гъмзово16,17.10.2021
НР Винарово и НР Неговановци16,17.10.2021
НР Калина и НР Тияновци17.10.2021
5. Група ВРЪВ- КУДЕЛИН-БАЛЕЙ
ПС Връв и НР Куделин20.10.2021
III.РАЙОН ДУНАВЦИ
1. Група ДУНАВЦИ – ТЪРНЯНЕ
ПС Дунавци и НР Дунавци5.10.2021
1. Група ИВАНОВЦИ
ПС Ивановци и НР Ивановци6.10.2021
2. Група ВОДНА – БОЖУРИЦА
ПС Водна 1 и НР Божурица7.10.2021
3. Група ГРАМАДА 
ПС Срацимир и НР Грамада -Тошевци12.10.2021
ПС Водна 212.10.2021
ПС Бояново и НР Грамада13.10.2021
5. Група ТОШЕВЦИ
ПС Тошевци и НР Тошевци6.10.2021
5. Група ДОБРИ ДОЛ -АРЧАР-СЕПТЕМВРИЙЦИ
НР Арчар20.10.2021
НР Септемврийци21.10.2021
6. Група СИНАГОВЦИ
ПС Синаговци и НР Синаговци12.10.2021
7. Група  МИЛЧИНА ЛЪКА
ПС Милчина лъка и НР Милчина лъка19.10.2021
7. Група ЯРЛОВИЦА 
НР Ярловица14.10.2021
10. Група БРАНКОВЦИ
ПС Бранковци и НР Бранковци21.10.2021
10. Група ВЪРТОП – ГАЙТАНЦИ
ПС Въртоп и НР Въртоп13.10.2021
10. Група СРАЦИМИР 
НР Срацимир26.10.2021
10. Група ДЪРЖАНИЦА
ПС Държаница и НР Държаница6.10.2021
12. Група БОТЕВО- СИМЕОНОВО
ПС Ботево и НР Ботево-Симеоново26.10.2021
14. Група МЕДЕШЕВЦИ
ПС Медешевци и НР Медешевци7.10.2021
14. Група ЖЕГЛИЦА 
ПС Жеглица и НР Жеглица28.10.2021
IV.РАЙОН КУЛА
1. Група  КУЛА
ПС Войница 2 и НР Войница12.10.2021
НР Чичил, НР Цар Петрово и НР Тополовец12,13.10.2021
ПС Кула 4, ВК Кула 12,13.10.2021
ВК Бойница и НР Старопатица13.10.2021
1.Група РАБРОВО – КАНИЦ
ПС Раброво и ВК Раброво6.10.2021
2. Група ПОЛЕТКОВЦИ
НР Полетковци5.10.2021
3. Група КОСТА ПЕРЧЕВО
ПС Мехмеда и НР Коста Перчево7.10.2021
5. Група ДОЛНИ БОШНЯК
ПС Долни Бошняк и НР Долни Бошняк14.10.2021
5. Група КАЛЕНИК
ПС Каленик и НР Каленик19.10.2021
6. Група КИРЯЕВО
ПС Киряево и НР Киряево21.10.2021
7.Група ШИШЕНЦИ
ПС Шишенци и ВК Шишенци26.10.2021
7. Група ПЕРИЛОВЕЦ
ПС Периловец и НР Периловец27.10.2021
10. Група БОРИЛОВЕЦ
ПС Бориловец и НР Бориловец28.10.2021
V.РАЙОН ДИМОВО
1. Група БЕЛА – ИЗВОР – М.ДРЕНОВЕЦ
ПС Бела, НР Дълго поле и НР Костичовци19,20.10.2021
НР Извор, НР Лагошевци и ВК Владиченци19,20.10.2021
1. Група БЕЛА-КЛАДОРУБ 
ИР Бела и НР Кладоруб19.10.2021
2. Група БЕЛА – ГРАНИТОВО
ПС Гранитово, НР Гранитово20.10.2021
3. Група БЕЛА- ДИМОВО-МАКРЕШ
ПС Димово 1, НР Димово и НР Острокапци20,21.10.2021
ПС Макреш, НР Макреш и НР Вълчек20,21.10.2021
5. Група РАБИША – РАЯНОВЦИ -ТОЛОВИЦА 
ПС Рабиша, НР Рабиша ИР Магура 5.10.2021
НР Толовица и НР Раяновци6.10.2021
5. Група РАКОВИЦА – ПОДГОРЕ
РВ раковица, НР Раковица и НР Подгоре26,27.10.2021
ПС Раковица и НР Раковица227.10.2021
6. Група ШИШМАНОВО 
ПС Шишманово и НР Шишманово13.10.2021
 VI.РАЙОН БЕЛОГРАДЧИК
1. Група ЧУПРЕНЕ – БЕЛОГРАДЧИК
РВ Чупрене, РВ Репляна, НРЧупрене, НР Върбово12,13.10.2021
НР Белоградчик, НР Пролазница и НР Чифлик12,13.10.2021
1. Група ЧУПРЕНЕ – ДОЛНИ ЛОМ
НР Репляна, НР Долни Лом и НР Средогрив13,14.10.2021
2. Група СТАКЕВЦИ-БЕЛОГРАДЧИК-ВЕЩИЦА
РВ Стакевци, НР Крачимир, НР Дъбравка и НР Граничак13,14.10.2021
НР Струин дол, НР Вещица, ПС Вещица и НР Ошане13,14.10.2021
3. Група ПРАУЖДА
НР Праужда5.10.2021
5. Група САЛАШ
НР Салаш6.10.2021
5. Група ВЪРБА
ПС Върба и НР Върба26.10.2021
6. Група СТАКЕВЦИ 
НР Стакевци21.10.2021
7. Група ГОРНИ ЛОМ
РВ Горни лом и НР Горни лом19.10.2021
VII.РАЙОН РУЖИНЦИ
1. Група ТЪРГОВИЩЕ – ГАРА ОРЕШЕЦ -РУЖИНЦИ
ПС Търговище, НР Търговище, НР Протопопинци НР Боровица12,13.10.2021
НР Фалковец, НР Върбовчец, НР Гара Орешец1и2, НР Ружинци12,13.10.2021
НР Гара Орешец 314.10.2021
1. Група РУЖИНЦИ – ПЛЕШИВЕЦ
ПС Ружинци и НР Плешивец6.10.2021
2. Група ДРАЖИНЦИ – БЕЛО ПОЛЕ 
ПС Дражинци и НР Дражинци19.10.2021
3. Група ЧУПРЕНЕ – ДОЛНИ ЛОМ
НР Гюргич14.10.2021
5. Група БЕЛОТИНЦИ-ЧЕРНО ПОЛЕ
НР Черно поле21.10.2021
5. Група ДРЕНОВЕЦ-ТОПОЛОВЕЦ  
ПС Дреновец и НР Дреновец26.10.2021
     ЗАБЕЛЕЖКА:
“В и К” ЕООД – Видин предупреждава, че водата в периода на профилактика за конкретното населено място няма да е годна за питейни нужди.