Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване  на  авария на главен водопровод Ф 300 – спиране на водоподаването   за селата Новоселци, Слана бара, Акациево, Рупци  и кв. „Нов път“  до 15:00 часа.

с. Иново

Отстраняване на  авария на уличен водопровод Ф 60 –  частично спиране на водоподаването  за  селото  от 9:30 до 11:30 часа.

с. Боровица Отстраняване на  авария на главен водопровод Ф 250 –  спиране на водоподаването  за  с. Боровица, с. Търговище, с. Гара Орешец  до 15:00 часа