Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 в района на ОКС – спиране на водоподаването за ОКС до 15:00 часа.

гр. Видин

Подмяна на спирателен кран /СК/ по ул. „Александър Стамболийски“ – спиране на водоподаването по ул. „Ал. Стамболийски“ и  ул. „Никола Вапцаров“  в участъка от ул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „ Н. Вапцаров“ до 15:00 часа.

с. Иново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – частично спиране на водоподаването за селото от 9:30 до 11:30 часа.

с. Тошевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Макреш

Отстраняване на две аварии на  водопроводи Ф 150 и Ф 250 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Боровица

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 250 – спиране на водоподаването за с. Боровица, с. Протопопинци, с. Гара Орешец, с. Върбовчец, с. Медовница, с. Карбинци и с. Воднянци до 20:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Капитановци

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 250 – спиране на водоподаването за селото 19:00 часа.