Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод в ж.к. „Химик“ – спиране на водоподаването за жил.бл.“Химик“ № 15,   № 24 и № 25 , жил. бл. „Локомотив“ № 1 и  № 2 и част от ул. „Горазд“  на града до 16:00 часа.

с. Боровица

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 250 – спиране на водоподаването за селата Боровица, Протопопинци, Гара Орешец, Върбовчец, Медовница, Карбинци и Воднянци до 17:00 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 и СВО – спиране на водоподаването за Висока зона на селото от 9:30 до 12:30 часа.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за Ниска зона на града  до 13:00 часа.

с. Лагошевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.