Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на главен водопровод  ф600 – спиране на водоподаването за Северна Промишлена зона на града до 15:00 часа.

с. Капитановци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото от 8:30 до 12:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на двя броя аварии на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за селото от 9:30 до 12:00 часа.

с. Боровица

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 250 – спиране на водоподаването за селата Боровица, Протопопинци, Гара Орешец, Върбовчец, Медовница, Карбинци и Воднянци до 17:00 часа.