Изберете страница

с. Иново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото от 12:00 до 14:00 часа.

с. Динковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 125 – спиране на водоподаването за селото от 10:30 до 12:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф300 за гр.Кула – спиране на водоподаването за гр.Кула и селата Войница, Чичил, Цар Петрово, Тополовец, Старопатица и Бойница до 17:00 часа.

с. Боровица

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 250 – спиране на водоподаването за селата Боровица, Протопопинци, Гара Орешец, Върбовчец, Медовница, Карбинци и Воднянци до 17:00 часа.