Изберете страница

с. Слана бара

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Покрайна

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

гр. Брегово

Отстраняване на авария на главен водопровод ф150 – частично спиране на водоподаването за града до 14:00 часа.

с. Костичовци

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 150 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Дъбравка

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Праужда

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.