Изберете страница

с. Пешаково

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 125 – спиране на водоподаването за  с.Пешаково и с.Ген.Мариново от 10:00 до 12:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за кв. „Видбол“ на града  до 14:00 часа.

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – частично спиране на водоподаването за Центъра до 15:00 часа.

с. Гара Срацимир

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.