Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването по улици: „Н. Палаузов“, „Бузлуджа“, „Васил Априлов“ както и у-ще „Иван Вазов“ от 11:00 до 13:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването по улици: „Патриарх Евтимии“, „Лайош Кошут“, „Йоан Екзарх“ и „20-ти април“ от 09:30 до 11:30 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

кв. Фалковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 11:00 до 15:00 часа.ю

с. Генерал Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 11:00 до 14:00 часа.