Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод  Ф125 – спиране на водоподаването по улици: „Трапезица“, „Преспа“, „Юрий Венелин“ от 11:00 до 14:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за кв. „Видбол“ на града  до 12:00 часа.

с. Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за Циганска махала до 12:00 часа.

с. Симеоново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 12:00 до 15:00 часа.

с. Бела

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Стакевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.