Изберете страница

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за ниска зона на селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Косово

Отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение /СВО/ – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.