Изберете страница

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за Висока зона на града  до 13:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Старопатица

Отстраняване на два броя аварии на улични водопроводи Ф80 и Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.