Изберете страница

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за висока зона на селото от 9:00 до 13:00 часа.

с. Симеоново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Раброво

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф125 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Шишенци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.