Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 по ул. „Страцин“ – спиране на водоподаването за ул. „Страцин“ и ул. „Искър“ до 12:00 часа.

с. Ген. Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за част от селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Бранковци

Поради отстраняване на авария в помпена станция „Бранковци“ частично е преустановено водоподаването за селото до 13:00 часа.