Изберете страница

Уважаеми клиенти,

Във връзка с промяната в Закона за Регистър БУЛСТАТ, който е в сила от 4 януари 2022 г, клиентите с променени номера на БУЛСТАТ и данъчен номер трябва да заявят в срок до 19.01.2022г. новите такива, по един от следните начини:

  • писмено на гише Информация в  административната сграда на ВиК – Видин на ул.Широка“ №18, гр.Видин
  • по  пощата с препоръчано писмо на адрес: 3700 гр.Видин, ул.“Широка“ №18
  • в подписан с КЕП документ по имейл на електронен адрес:  office@vik-vidin.com.