Изберете страница

гр. Видин

Поради профилактика на ел.мрежата със спиране на електрозахранването от „ЧЕЗ Разпределение“ ЕАД е възможно нарушено водоподаване по високите етажи на жил. блокове в града за периода от 15:00 до 16:30 часа.

с. Яньовец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Бело поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Винарово

Отстраняване на два броя аварии на улични водопроводи Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.