Изберете страница

гр. Кула                                          

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за част от висока зона на града до 14:00 часа.

с. Бело поле

Отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение /СВО/ – частично спиране на водоподаването за  селото до 15:00 часа.