Изберете страница

гр. Кула                                          

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 –  спиране на водоподаването за част от висока зона на града  до 14:00 часа.

с. Бело поле

Отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение  / СВО/  – частично спиране на водоподаването за  селото  до 15:00 часа.

26.04.2022 г.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 по ул Георги Димитров“ – спиране на водоподаването  за част  от кв. „Гурково“   на  града  до 12:00 часа.

с. Градец

 Полагане на уличен водопровод Ф 90 – спиране на водоподаването за част от  селото от  9:00 до 15:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за  селото до 14:00 часа.

с. Арчар и с. Септемврийци

Поради ремонт на ПС“Добри дол“ към „ВиК“- ООД, гр. Монтана ще бъде спряно водоподаването от 12:00 часа на 26.04.2022 г.  до 17:00 часа на 27.04.2022 г.