Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение /СВО/ на жил. бл. „Гео Милев“ № 4   –  спиране на водоподаването за  част от ж.к. „Гео Милев“ на града  от 9:00 до 12:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 –  спиране на водоподаването за част от втора главна улица на  селото  от 9:00 до 11:00 часа.