Изберете страница

гр. Брегово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 150 – спиране на водоподаването за част от града до 12:00 часа.

с. Коста Перчeво

Отстраняване на два броя аварии на уличен водопровод Ф125 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 по ул. „Екзарх Йосиф I“ – спиране на водоподаването по улицата от Ташкюприя до бул.“Панония“ до 14:00 часа.