Изберете страница

с. Акациево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Шипот

Отстраняване на аварии на уличен водопровод Ф80 – стично спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.