Изберете страница

с. Иново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Ген.Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Медовница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Репляна

Поради отстраняване на авария на довеждащ водопровод на група „Репляна –Долни Лом – Средогрив“ спиряно е водоподаването за селата до 17:00 часа.

гр. Кула

Поради прекъсване на електроподаването за ПС Кула – нарушаване на водоподаването за Висока зона на града от 9:00 до 17:00 часа.