Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването по ул. „Стамболийски“, ул. „Средна гора“ както и за блокове №1,2 и 6 на ж.к.“Васил Левски“ от 10:00 до 15:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Салаш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.