Уважаеми клиенти,

Услугата на „Български пощи“ за плащания на дължими суми за употребена вода е подновена.

За ваше улеснение, може да плащате задълженията си в най-близкия клон на „Български пощи“ по местоживеене.

Skip to content