Изберете страница

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Ниска зона на града от 09:30 до 11:00 часа.

с. Лагошевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 17:00 часа.

с. Извор

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 16:00 часа.

с. Плакудер

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

с. Бояново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф250 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 17:00 часа.

с. Дружба

Отстраняване на авария на напорен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за населеното място от 09:00 до 17:00 часа.