Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за кв. „Акджамия“ от 10:00 до 11:00 часа.

с. Генерал Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 13:00 часа.

с. Шишманово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 11:00 до 13:00 часа.

с. Кладоруб

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 11:00 часа.