Изберете страница

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Върбово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Вълчек

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Острокапци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 18:00 часа.