Изберете страница

с. Генерал Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 13:00 часа.

с. Капитановци

Отстраняване на авария на уличен водопровод – частично спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 13:00 часа.

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 13:00 часа.

с. Коста Перчево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за  селото от 09:00 до 13:00 часа.

с. Старопатица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 13:00 до 17:00 часа.