Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф600 – спиране на водоподаването за Северна Промишлена зона до  15:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф150 – частично спиране на водоподаването за Висока зона от 11:00 до 16:00 часа.

с. Ивановци

Поради авария на довеждащ водопровод за с.Ивановци – спряно  водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Салаш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Шишманово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.