Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод по ул.“Незабравка“ – спиране водоподаването за кв.Нов път до 13:00 часа.

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 по ул.“Дунавска“ – спиране водоподаването на част от улицата  от 13:00 до 15:00 часа.

с. Иново

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф150 – частично спиране на водоподаването за селото от 9:00 до 11:00 часа.

с. Сланотрън

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф200 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на  уличен водопровод – частично спиране на водоподаването за кв.Гурково 10:00  до 14:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Праужда

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.