Изберете страница

с. Арчар

Поради отстраняване на авария в ПС“Добри дол“ собственост на „ВиК ООД- гр.Монтана“ ще бъде преустановено водоподаването за село Арчар от 07:00 до 20:00 часа.

с. Иново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 9:00 до 12:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 9:00 до 12:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.