Изберете страница

с. Арчар

Поради отстраняване на авария в ПС “Добри дол“ собственост на „ВиК ООД- гр.Монтана“ ще бъде преустановено водоподаването за селaта Арчар и Септемврийци до 20:00 часа.

с. Черно поле

Поради отстраняване авария на довеждащ водопровод – спиране на водоподаването за с. Черно поле до 17:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф150 – частично спиране на водоподаването за Висока зона от 11:00 до 16:00 часа.

с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф110 – частично спиране на водоподаването за селото от 9:00 до 13:00 часа.