Изберете страница

Поради отстраняване на авария в ПС“Добри дол“ собственост на „ВиК ООД- гр.Монтана“  ще бъде преустановено водоподаването за селaта Арчар и Септемврийци до отстраняване на аварията от екипа на ВиК Монтана.