Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране водоподаването за кв.“Акджамия“  до 14:00 часа.

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80  – спиране водоподаването за жк.“Баба Тонка“ бл.2  от 10:00 до 14:00 часа.

с. Арчар

Поради отстраняване на авария на главен водопровод от ПС“Добри дол“ за гр.Лом собственост на „ВиК ООД – гр.Монтана“  e преустановено водоподаването за селaта Арчар и Септемврийци до отстраняване на аварията.