Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване  авария на уличен водопровод Ф80 ул.“Незабравка“ – спиране водоподаването за кв.“Нов път“  до 14:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  частично спиране на водоподаването за   селото от 9:00 до 12:00 часа.

с. Арчар

Поради отстраняване на авария в ПС“Добри дол“  собственост на „ВиК ООД – гр.Монтана“  e преустановено водоподаването за селaта Арчар и Септемврийци до отстраняване на аварията.

гр. Брегово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  частично спиране на водоподаването града  от 10:00 до 14:00 часа.

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  частично спиране на водоподаването за   селото от 9:00 до 13:00 часа.

с. Бойница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  частично спиране на водоподаването за   селото от 9:00 до 14:00 часа.

с. Старопатица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  частично спиране на водоподаването за   селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Лагошевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 –  частично спиране на водоподаването за   селото от 10:00 до 15:00 часа.