Изберете страница

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за Висока зона на селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Чичил

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за част от Висока зона на града до 13:00 часа.

с. Раяновци

Отстраняване  авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране водоподаването за селото от 11:00 до 14:00 часа.

с. Стакевци

Отстраняване  авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване  авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране водоподаването за селото до 15:00 часа.