Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 (АЦ) – спиране на водоподаването за кв. Гурково до 15:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 11:00 до 13:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 Ч- частично спиране на водоподаването по ул. „Александър Стамболийски“ от 13:00 до 17:00 часа.