Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод – частично спиране на водоподаването по ул. „Владикина“ до 17:00 часа.

Отстраняване на авария на уличен водопровод – частично спиране на водоподаването за Западна промишлена зона от 11:00 до 18:00 часа.

с.Плакудер

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 АЦ – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа

с.Мали Дреновец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 АЦ – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.