Изберете страница

с.Ген.Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране  водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с.Жеглица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране  водоподаването за селото до 14:00 часа.

с.Бела

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране  водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.