Изберете страница

гр.Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод – спиране на водоподаването по ул.“Ал.Стамболийски“ и част от к-с „В.Левски“ до 11:00часа.

с.Дражинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – частично спиране  водоподаването за селото до 14:00 часа.

с.Подгоре

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране  водоподаването за селото до 14:00 часа.