Изберете страница

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране водоподаването за Висока зона на селото до 13:00 часа.

с.Мали Дреновец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране водоподаването за селото до 15:00 часа.