Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод – частично спиране к-с „В.Левски“ до 14:00 часа.

с. Острокапци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф350 – спиране  водоподаването за Ниска зона до 15:00 часа.