гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф150 – частично спиране ул.“Цар Александър II“ от ул.“Княз Ал.Батенберг“ до хотел Ровно до 15:00 часа.

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф300 – спиране водоподаването за кв.“Нов път“ и селата Новоселци, Слана бара, Акациево и Рупци до 15:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф350 – спиране водоподаването за Ниска зона до 16:00 часа.

Реконструкция уличен водопровод – спиране водоподаването за част от Висока зона до 16:00 часа.

с. Извор

Отстраняване на авария на уличен водопровод ф60 – частично спиране на водоподаването за селото от 9:00 до 14:00 часа.

Skip to content