Изберете страница

с.Дружба

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

гр.Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране  водоподаването за Висока зона от 10:00 до 13:00 часа.

с.Макреш

Реконструкция на авария на главен водопровод – частично спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 17:00 часа.