Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване  авария на уличен водопровод – спиране на водоподаването за ж.к. „Вида“ до 14:00 часа.

с. Антимово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод в района на ОКС – спиране на водоподаването за ОКС от 16:00 часа до отстраняването и.