Изберете страница

с. Старопатица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране водоподаването за селото до 15:00 часа.