с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране  водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране  водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Бела

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране водоподаването за Горна Бела до 15:00 часа.

Skip to content