Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за кв.“Селището“ до 15:00 часа.

Присъединяване на нов абонат – спиране водоподаването по ул.“В. Пеева“ и бл.14 в жк „Бонония“ от 10:00 до 14:00 часа.