Изберете страница

Отстраняване на аварии в ел.захранванията на ПС ‚Вила Пчела“-Бела Рада и  ПС „Войница“ –  спряно е водоподаването за селата Войница, Чичил, Цар Петрово, Тополовец, Старопатица и Бойница, както и селата Бела Рада, Пешаково, Ген.Мариново и Дружба до 20:00 часа на 30.08.2023 г.