Изберете страница

Отстраняване на аварии в ел.захранването на  ПС „Войница“ –  спряно е водоподаването за гр. Кула и селата Войница, Чичил, Цар Петрово, Тополовец, Старопатица и Бойница, до 20:00 часа на 31.08.2023 г.

с.Пешаково

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране  водоподаването за с.Пешаково и с.Ген.Мариново  от 10:00  до 13:00 часа.

с. Плакудер

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 12:00 часа.

с. Дружба

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.